دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 15:08 | تعداد بازدید : 68
در شهر تهران آمار بالایی از مدارس ما نیاز به بازسازی و نوسازی دارد
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 14:50 | تعداد بازدید : 74
۶۵۰ هزار خیّر مدرسه‌ساز در کشور فعالیت می‌کنند
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 14:19 | تعداد بازدید : 63

احداث بيش از13هزار كلاس درس در دولت تدبير واميد توسط خيرين خبر داد .

دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 12:47 | تعداد بازدید : 188

آزمون روز پنجشنبه 96/04/08 به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد

دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 11:21 | تعداد بازدید : 125
معلمان براساس قانون نمی‌توانند درساعت کاری مدرسه در فضای آموزشی فعالیت‌های انتخاباتی داشته باشند
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 9:21 | تعداد بازدید : 79

در افتتاح مرکزمشاوره خانواده شماره2درکانون قدس منطقه دو

دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396 9:18 | تعداد بازدید : 84

در افتتاح مرکز مشاوره خانواده شماره 2 درمحل کانون قدس

1 2 3 4 5  ... >>