شنبه، 27 مرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  

اولین نشست تیم نظارت جامع 100 مدرسه الگو در قطب 5 اداره کل شهر تهران

سه شنبه، 24 بهمن 1396 13:24 | تعداد بازدید : 480 | print

با حضور محمدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران

اولین نشست تیم نظارت جامع 100 مدرسه الگو در قطب 5 اداره کل شهر تهران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران , اولین نشست تیم نظارت جامع 100 مدرسه الگو در قطب 5 اداره کل شهر تهران با ریاست محمدی معاون تربیت بدنی و سلامت  و باحضور پروازی مقدم مشاور مدیر کل در اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش, گرایلی مشاور اجرایی مدیرکل , جعفریان رئیس اداره امورتربیتی , جمالی رئیس اداره آموزش دوم متوسطه فنی حرفه ای و کارودانش و رویان کارشناس مدارس غیردولتی  تشکیل گردید.

محمدی ضمن تشکر قدردانی از همکاری اعضای گروه به تبیین ماموریت این تیم نظارتی پرداخت ، سپس پروازی مقدم مشاور مدیرکل در اجرای متوازن سند تحول به تبیین اهداف و  راهبرد کلان طرح، ترویج گفتمان سند تحول با توسعه نقش الگویی 100 مدرسه  به منظور ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس و و ایجاد بستری مناسب به منظور مشارکت مسئولانه در پیشبردو  تحقق اهداف پرداخت..وتاکید نمود از محوری ترین اهداف این طرح  ایفای نقش اصلی مدرسه در ارتقاء و توسعه جایگاه اهداف تربیتی و آموزشی و اجرای متوازن  ساحت های ششگانه و مشارکت ارکان مدرسه می باشد .

 این طرح جامع نظارت بامشارکت یک گروه 50 نفره به سرپرستی معاونین اداره کل شهر تهران و مناطق ، طی 5 هفته  با رویکرد توصیفی تحلیلی به بازدید ،  بررسی و مطالعه این 100 مدرسه الگو بر مبنای خود اظهاری مدارس و تایید مناطق در 19 منطقه و مدارس استثنایی  خواهد پرداخت.