شنبه، 26 اسفند 1396    سال اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال  
   
 

برگزاري كارگاههاي تخصصي وآموزشي گزينشگران شهر تهران

print
بمناسبت هفته گزينش در منطقه  6
برگزاري كارگاههاي تخصصي وآموزشي گزينشگران شهر تهران

كارگاههاي تخصصي وآموزشي گزينشگران شهر تهران در منطقه 6 برگزار گرديد.در اين جلسه ابتدا مديريت محترم منطقه سركار خانم پروازي مقدم ضمن خير مقدم ،هفته گزينش را به گزينشگران تبريك گفته وتوفيق ايشان را در اين سنگر از خداوند متعال  مسئلت نمودند.سپس جناب آقاي محمدي مدير هسته گزينش ضمن تشكر وقدرداني از مساعي مديريت محترمه منطقه  6 در خصوص ميزباني وتدارك برگزاري كارگاههاي تخصصي در منطقه  با معرفي وقدرداني از حضور استاد محترم جناب آقاي احمدي از مديران دبيرخانه هيات مركزي گزينش ،لزوم برگزاري چنين كارگاههاي تخصصي را در راستاي اهداف وتحقق برنامه هاي مصوب هيات محترم مركزي گزينش دانسته ونسبت به حضور فعال همكاران تاكيد نمودند

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0