شنبه، 5 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
وصيت  امام به ملت ومسئولين :
print
وصيت  امام به ملت ومسئولين :
برملت و دولت جمهوری اسلامی است  درهمۀ اعصار که  نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب های انحرافی  غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه ها و      و       سایر مراکز تعلیم وتربیت نفوذ  کنند واز قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود.
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 5