دوشنبه، 25 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

باحضور نمايندگان موسسان مراکزغيردولتي شهرتهران:

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مراکزآموزشی وپرورشی غیردولتي برگزارشد.

تعداد بازدید : 569 | print
باحضور نمايندگان موسسان مراکزغيردولتي شهرتهران:

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مراکزآموزشی وپرورشی غیردولتي برگزارشد.

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران, انتخابات شورای هماهنگی موسسان مراکزآموزشی و پرورشی غیردولتی شهرتهران باحضورمنتخبین مناطق 19گانه صبح روزشنبه 20 خردادماه 96 برگزار شد.

در اين جلسه که با حضور کمريي مديرکل, رحماني رئيس اداره مدارس غيردولتي و مشارکتهاي مردمي و منتخبين مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سالن کنفرانس و با آرای مخفی انجام گردید, يازده نفر به عنوان برگزيده اصلي و سه نفر عضو علي البدل انتخاب شدند.

اسامي نفرات برگزیده اصلی به ترتيب آرا بشرح ذیل اعلام میگردد:

1-قدرت الله علیزاده از منطقه18

2-مصطفی الیاسی ازمنطقه 2

3- سیدمحسن هاشمی ازمنطقه 4

4- قنبر یزدی ازمنطقه 7

5- اسداله بردپیشه ازمنطقه 19

6- نوشین گلستانی ازمنطقه 16

7-رقیه ابطحی  ازمنطقه  3

8-اکرم راشدی ازمنطقه 14

9-  فاطمه مولایی ازمنطقه 10

10-بهمن صمدی ازمنطقه 5

11-اسماعیل اصغری ازمنطقه 11

درضمن اعضای علی البدل نیز بشرح ذیل انتخاب شدند

1-معصومه فرزانه ازمنطقه 8

2-منصوره معتمدی ازمنطقه9

3-محبوبه فراهانی ازمنطقه 12

درخاتمه ازکلیه دست اندرکاران که دراین زمینه تلاش نمودند تشکر وقدردانی شد