شنبه، 27 مرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
برگزاري اختتاميه اردوي ملي جشنواره مهارت‌هاي تشکيلاتي پيشتازان سازمان دانش‌آموزي
چهارشنبه، 17 مرداد 1397 12:15 | تعداد بازدید : 153 | print
در اردوگاه باهنر تهران
برگزاري اختتاميه اردوي ملي جشنواره مهارت‌هاي تشکيلاتي پيشتازان سازمان دانش‌آموزي

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، در اين مراسم کاظمي معاون پرورشي و رئيس سازمان دانش‌آموزي گفت: دانش‌آموزان پيشتاز بهترين مهارت‌ها را در مسير زندگي همراه با تربيت اجتماعي و زندگي مي‌آموزند. ضمن اينکه تمرين گروهي جمعي و زندگي با هم سن‌وسالان خود را با عنوان يکي از پيام‌هاي اردوي پيشتازان دانش‌آموزي فرا گرفته و مي‌آموزند که نمادي وحدت‌بخش و همبستگي‌آميز از اقوام ايراني نشان دهند .

وي تصريح کرد: پيشتازان دانش‌آموزي سرپا گوش به فرامين مقام معظم رهبري هستند و تلاش دارند تا اين پيام را پس از بازگشت به خانواده‌هاي خود و آغاز سال تحصيلي به جامعه آموزش و پرورش تزريق کنند .

معاون پرورشي و رئيس سازمان دانش‌آموزي خاطرنشان کرد: اين افراد با بازگشت به خانواده‌هاي خود پس از اختتاميه اردو با کوله‌باري از تجربه خودسازي و افزايش روحيه و اميد را چند برابر خواهند کرد .

کاظمي گفت: دانش‌آموزان پيشتاز بايد نسبت به مسائل جامعه خود حساس بوده و همواره مروج ادب و احترام باشند .

*‌ تغيير رويکرد آموزش و پرورش از مسابقات فردي به گروهي در اردوي پيشتازان دانش‌آموزي

در ادامه اين مراسم محمد روشني قائم مقام و معاون وزير در سازمان آموزش و پرورش گفت: در اين هشتمين اردوي ملي پيشتازان دانش‌آموزي تمامي اهداف از قبل طراحي شده نظير سنجش توانمندي دانش‌آموزان در قالب‌هاي مختلف فردي و گروهي به عمل آمده و نتايج بسيار مطلوبي از آن استخراج شد .

وي افزود: در هشتمين اردوي ملي جشنواره مهارت‌هاي تشکيلاتي پيشتازان سازمان دانش‌آموزي تحمل اين عده از افراد در شرايط دشوار و سخت سنجش شد ضمن اينکه آنها با زندگي در چادر و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و مسابقات مختلف ورزشي در دو بخش فردي و گروهي آشنا شده و تجارب گرانقدري را به دست آوردند .

قائم مقام و معاون وزير در سازمان آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تغيير رويکرد آموزش و پرورش از مسابقات فردي به مسابقات گروهي يکي از مهم‌ترين اقداماتي بود که در هشتمين اردوي ملي پيشتازان دانش‌آموزي آزمايش شد .

وي در پايان تصريح کرد: اين اردو در حالي به پايان رسيده که بايد براي اردوهاي بعدي برنامه‌ريزي‌هاي جديد صورت گرفته و با بازگشت دانش‌آموزان به استان‌هاي خود کارهاي به مراتب دشوارتر از سوي آنان و مربيان پيگير شده و بدانيم که پيشتازان دانش‌آموزي مديران فرداي ايران اسلامي هستند .