دوشنبه، 28 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

دانش آموزان علاوه بر آموزش علم ,باید چگونه زیستن را نیز بیاموزند

تعداد بازدید : 211 | print

در مراسم تقدير از برگزيدگان جشنواره‌ي تجربيات برتر سنجش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران در اسفند ماه 1396مطرح شد:

دانش آموزان علاوه بر آموزش علم ,باید چگونه زیستن را نیز بیاموزند

جلسه تقدير از برگزيدگان جشنواره‌ي تجربيات برتر سنجش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران روز دوشنبه با حضور مديركل آموزش و پرورش شهر تهران و رييس مركز سنجش وزارت متبوع در اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گرديد .

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران، در اين جلسه مهندس باقری مديركل شهر تهران با اشاره به اين كه هدف اصلي نظام سنجش و ارزشيابي «تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورش» از طريق اثرگذاري مثبت بر فرايند ياددهي- يادگيري است وي تاکید کرد: مسووليت  بيش از يك سوم اين فعاليت ها در عرصه ياد دهي يادگيري بر عهده حوزه سنجش مي باشد كه علاوه بر «ارزشيابي» در مورد نتايج سنجش دانش‌آموزان به قضاوت در مورد برنامه درسي، مواد درسي، شيوه تدريس و ساير مولفه هاي ارزيابي نيز مي پردازد .

در ادامه  عمادي رئیس مركز سنجش وزارت متبوع در خصوص اهم فعاليت هاي صورت گرفته مركز سنجش ( سامانه امين،فاينال،تصحيح الكترونيكي ، طرح نظارت جامع و جشنواره تجربيات برتر و...) رهنمودهايي را ارايه نمود و تاكيد کرد كه نظام آموزش و پرورش و سنجش و ارزشيابي  از اجزا و عناصر در هم تنيده‌اي برخوردار است كه هر يك از اين اجزا به نوبه‌ي خود نه تنها مستقل و داراي كاركردهاي ويژه‌اند بلكه از منظر تأثيرپذيري و تأثيرگذاري بر يكديگر، داراي پيچيدگي و گستردگي خاص نيز مي‌باشند. و اساسي ترين رسالت آموزش و پرورش را ارج‌گذاري به ارزش‌هاي والاي اجتماعي، انساني ، فرهنگي و تعميق آموزهاي ديني دانست كه دانش آموزان علاوه بر آموزش علم  ، بايد چگونه زيستن را نيز ياد بگيرند.

 عمادی در ادامه  افزود كه بهره‌گيري از تجربيات ارزنده، مطلوب و اثربخش همكاران (اعم از اداري / آموزشي) ارتقاي عملكرد اين حوزه را تسهيل مي‌نمايد .

    در ادامه این جلسه كارگاه آموزشي شيوه هاي نوين ارزشيابي با حضور دكتر حسني برگزار گرديد كه  تاكيد داشتند كه ارزشيابي بايستي در خدمت يادگيري باشد .

    همچنين برگزيدگان جشنواره تجربيات برتر سنجش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران به تبيين و  ارايه طرح هاي مربوطه پرداختند . كلاهي ، رييس اداره سنجش در خصوص طرح هاي رسيده به دبيرخانه جشنواره تجربيات برتر و نحوه بررسي طرح هاي مورد نظر در كميته داوري بر اساس شاخص هاي مركز سنجش ، اسناد بالادستي و سندتحول بنيادين مطالبي را ارايه نمودند كه اجراي طرح جشنواره تجربيات برتر سنجش قادر است زمينه‌ي تحقق اهداف زير باشد :

1-توسعه و تقويت دانش و توانمندي عمومي معلمان، مديران، كارشناسان و ساير عوامل اجرايي آموزش و پرورش در زمينه‌ي الگوهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

2- تغيير نگرش سطح عملكرد معلمان، مديران و كارشناسان در زمينه بهره‌گيري از مدل‌هاي صحيح و نوين ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

3- ارتقاء سطح عملكرد معلمان، مديران و كارشناسان در زمينه‌ي اجراي شيوه‌هاي كاربردي و متنوع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

4- شناسايي شيوه‌ها و الگوهاي موفق و كاربردي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و توسعه و اشاعه اين شيوه‌ها در بين عوامل اجرايي سراسر كشور

5- فراهم آوردن زمينه‌ي لازم براي تبادل تجربيات آموزشي بين معلمان، مديران و كارشناسان در زمينه‌ي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (در سراسر كشور)

شايان ذكر است در پایان مهندس باقري مديركل محترم شهر تهران و عمادي رئیس مركز سنجش ، از برگزيدگان جشنواره تجربيات برتر سنجش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران وكارشناس مسئولان سنجش مناطق شهر تهران با اهداي جوايز ولوح تقدير تجلیل نمودند .