شنبه، 27 مرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
تنوع مدارس , برگزاری آزمون های مختلف و وجود نابرابری های آموزشی , به عنوان یک تهدید جدی
شنبه، 21 بهمن 1396 14:25 | تعداد بازدید : 526 | print

برگزاري سومين جلسه كارگروه هم انديشان برنامه تدبير

تنوع مدارس , برگزاری آزمون های مختلف و وجود نابرابری های آموزشی , به عنوان یک تهدید جدی

سومين جلسه كارگروه هم انديشان برنامه تدبير به منظور بحث وتبادل نظر و بررسي برنامه هاي دوره ابتدايي با حضور معاون آموزش ابتدايي و همكاران معاونت آموزش ابتدايي شهرتهران ، برخي مديران مدارس ابتدايي ، كارشناس مسئولان و كارشناسان مناطق 3،4،5،13،14،16،19 روز دوشنبه 96/11/16  در دفتر معاونت آموزش ابتدايي شهرتهران برگزار گرديد .

سومين جلسه كارگروه هم انديشان برنامه تدبير به منظور بحث وتبادل نظر و بررسي برنامه هاي دوره ابتدايي با حضور معاون آموزش ابتدايي و همكاران معاونت آموزش ابتدايي شهرتهران ، برخي مديران مدارس ابتدايي ، كارشناس مسئولان و كارشناسان مناطق 3،4،5،13،14،16،19 روز دوشنبه 96/11/16  در دفتر معاونت آموزش ابتدايي شهرتهران برگزار گرديد .

جهان آراي در ابتدا با تاكيد براينكه همگان مي توانند سهم تاثير گذاري در توليد خدمات آموزشي ماندگار و الگوي شايسته اي براي كل كشور باشيم ، به موانع موجود در مسير راه اشاره نمود و بيان كرد : در زمينه هاي فضاهاي آموزشي ، نيروي انساني و تهيه و تجهيز امكانات آموزشي بحث نظام دوره اي  3-3-6 با مشكلاتي روبرو هستيم اما با وجود آنها ، مي بايست باهم انديشي بيشتر و استفاده از ظرفيت هاي موجود و با تاكيد وتقويت برنامه تدبير در جهت كيفيت بخشي به امر آموزش وپرورش همواره با جديت تلاش كنيم. وي هم چنين تنوع مدارس ، برگزاري آزمون هاي مختلف ، و وجود نابرابري هاي آموزشي را بعنوان يك تهديد جدي خواند ودر ادامه اشاره داشت: باید با تصميم گيري هاي منطقي و كارشناسانه و تعامل با شوراي عالي آموزش وپرورش به برنامه ها و اهداف دوره ابتدايي اعتبار بيشتري بخشيم .

در ادامه خانم رجبي رئيس اداره آموزش ابتدايي شهرتهران  ضمن برشمردن اهميت وضرورت اجراي درست برنامه  تدبير كه همانندچتري تمام برنامه ها ي دوره ابتدايي را در بر مي گيرد اشاره کرده و گفت :  نهادينه سازي برنامه تدبير ، در واقع سنگ زيرين  برنامه محوري است كه بايد منجر به تغيير نگرش در دانش آموزان ، معلمان، اوليا ومديران مدارس شده است و به دنبال كثرت زدگي و كثرت گرايي و يا به عبارتي افزايش طرح و برنامه ها در اين دوره تحصيلي نيست

در ادامه اعضاء كارگروه هم انديشان تدبير به ارايه نقطه نظرات ، آسيب هاي موجود  ،  راهكارها، پيشنها ها وهم چنين  سوالاتي در زمينه برنامه هاي دوره ابتدايي و تدبير پرداختند و معاونت آموزش ابتدايي شهر تهران نيز ضمن پاسخگويي به سوال ها، همكاري و همياري جدي كليه نيروهاي آموزش ابتدايي را در جهت تحقق برنامه يادآور شد .