شنبه، 27 مرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

برنامه تعالی مدیریت مدلی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در مدارس

دوشنبه، 18 دی 1396 15:12 | تعداد بازدید : 399 | print

دومین کارگاه آموزشی برنامه تعالی مدیریت با حضور کارشناس مسئولان متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران برگزار شد

برنامه تعالی مدیریت مدلی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در مدارس

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ، دومین کارگاه آموزشی برنامه تعالی مدیریت با حضور کارشناس مسئولان متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران  برگزار شد .

با توجه به انتظاراتی که در سند تحول بنیادین از مدارس می رود ، تحول در تمامی فرآیندهای مدیریتی مدرسه و نهادینه شدن تفکر بهبود مستمر به عنوان یک اصل در مدارس ، بیش از پیش ضرورت دارد

در این راستا و درجهت نیل به این مهم برنامه تعالی مدیریت مدرسه که مدلی برای اجرایی شدن سند تحول است در مدارس به اجرا درآمده که بازخوانی آن و ایجاد فهم مشترک از برنامه توسط راهبران آن گام مؤثری در اجرای مطلوب برنامه است .

در این کارگاه آموزشی که باحضور مدرس کشوری برنامه تعالی ، کارشناس مسئولان متوسطه نظری و فنی و حرفه ای مناطق و اداره کل شهر تهران برگزار شد همکاران  ضمن دست ورزی به بحث وتبادل نظر پیرامون محورهای این برنامه و مراحل مختلف آن از خودارزیابی تا ارزیابی بیرونی پرداختند