دوشنبه، 25 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

نیروی انسانی کارآمد مهمترین رکن مدارس سمپاد

سه شنبه، 14 آذر 1396 16:10 | تعداد بازدید : 460 | print

 باقری مدیرکل آموزش وپرورش شهرتهران در دبیرستان فرزانگان 7 بیان کردنیروی انسانی کارآمد مهمترین رکن مدارس سمپاد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, باقری مدیرکل آموزش وپرورش شهرتهران درسومین جلسه مدیران سمپاد برنیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین رکن مدارس سمپاد اشاره و بیان داشتند .

توانمند سازی و ارتقاء صلاحیت های حرفه ای دبیران مدارس استعداهای درخشان از اولویت های ما است ونیروی انسانی کارآمد مهمترین رکن مدارس سمپاد بوده واین مدارس باید درمسائل آموزشی سرآمد باشند ومعلمان این مدارس تمام سازوکارهای لازم برای روش های صحیح مسائل تربیتی ، اخلاقی دانش آموزان رادارا باشند تا علاوه برشاهد رشد و بالندگی علمی آنها درزمینه های رفتاری نیز بهترین باشند .

باقری درادامه درخصوص امورمالی مدارس  وآشنایی آنها با سیستم حسابداری ،  کنترل ونظارت برهزینه های جاری تاکید کردند ودرخصوص چگونگی ساماندهی نیروی انسانی کارآمد مطالبی رابیان داشتند .درپایان مهندس باقری ازبخش های مختلف دبیرستان فرزانگان بازدید ورهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

شایان ذکراست دراین جلسه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان حضورداشتند وبرکیفیت بخشی وتقویت علمی درزمینه های مختلف این مدارس تاکید کردند .

شاه منصوری مدیرآموزش وپرورش منطقه 12تهران نیز درجلسه درخصوص سند تحول بنیادین وتوسعه عدالت آموزشی ورسالت اصلی نظام تعلیم وتربیت اسلامی براساس ساحت های شش گانه تربیتی وتاثیر پذیری کودکان ونوجوانان از فرهنگ غنی اسلامی نکاتی رابیان کرد وی افزود امیدواریم شاهد رشد علمی ، عقلانی واخلاقی دانش آموزان درمدارس باشیم .