دوشنبه، 28 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

برگزاري كارگاه آموزشي طرح مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان شهر تهران

تعداد بازدید : 321 | print

با حضور معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

برگزاري كارگاه آموزشي طرح مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان شهر تهران

كارگاه آموزشي طرح مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان با حضور معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي استان تهران و رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي اداره كل، مديران و دبيران مدارس مجري طرح در محل كانون فرهنگي و آموزشي شهيد مفتح تهران برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران ,كارگاه آموزشي "طرح مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان شهر تهران" براي سال دوم و با حضور آقايان دكتر شمسي (معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي استان تهران) حسن محمدي (معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران)، قاسم منوچهري (رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي اداره كل)، مديران و دبيران مدارس منتخب مجري طرح در تاريخ 7 و 08/09/1396 در محل كانون فرهنگي و آموزشي شهيد مفتح تهران برگزار گرديد.

اين برنامه در دو بخش ارايه شد: بخش نخست در قالب همايش توجيهي براي حدود 80 نفر از مديران و دبيران مدارس مجري طرح برگزار گرديد.  شمسي با اشاره به آسيب‌هاي اجتماعي و ضرورت استفاده از دانش‌آموزان به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي در خصوص اهميت و ضرورت اجراي طرح مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان سخناني را ايراد كردند.

 محمدي نيز به آمادگي و استقبال آموزش و پرورش از طرح و برنامه‌هاي اثربخش در زمينه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كردند. در ادامه منوچهري گزارشي مختصر از روند اجراي طرح در سال گذشته ارايه نموده و در خصوص انتظارات از مديران و دبيران مجري طرح و همچنين نكات كاربردي در اجراي اثربخش طرح توضيحاتي دادند. در پايان يكي از دبيران موفق مجري طرح تجربيات خود در اجراي طرح در سال گذشته را با جمع در ميان گذاشت.

كارگاه آموزشي در بخش دوم و با حضور دبيران مجري طرح به مدت دو روز برگزار شد. اساتيد آموزش ديده در كارگاه كشوري، آقاي رحمت زاده و خانم بارگاهي، مسئول آموزش 35 نفر از تسهيلگران بودند. آموزش‌ها به صورت فعال و در قالب كار گروهي، بارش فكري، ايفاي نقش و ... انجام شد. در ادامه، "كيف‌هاي تسهيلگري" كه ابتكاري نو از سوي طراحان طرح بود در اختيار همه تسهيلگران طرح قرار گرفت. تسهيلگران با بهره‌وري مطلوب از اين ملزومات بهتر خواهند توانست كه فعاليت‌هاي گروهي كلاس را اجرا نمايند.

مطابق با برنامه‌ريزي طرح، مقرر شده است طرح حداقل در 30 مدرسه (60 كلاس)، طي 12 جلسه و حداكثر تا پايان سال جاري اجرا شود. بديهي است در پايان دوره آموزشي، ارزشيابي جامعي از طرح به عمل آمده و در صورت اثربخشي، طرح در سال آتي بيشتر تعميم پيدا خواهد كرد. علاوه بر اين، تمهيداتي در نظر گرفته شده است تا خروجي طرح‌هاي كلاسي در قالب طرحي نو در "جشنواره نوجوان سالم" شركت نمايند. "جشنواره نوجوان سالم" با هدف پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و آسيب‌هاي اجتماعي هماكنون در مدارس سراسر كشور در حال برگزاري است و دانش‌آموزان، والدين و كاركنان مدارس مي توانند آثار خود در زمينه‌هاي مرتبط با محورهاي جشنواره را در قالب توليد آثار علمي، هنري و ... ارايه دهند.