دوشنبه، 28 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

افرادي كه مهارت ندارند بيكار هستند .

تعداد بازدید : 225 | print
جمالي رئيس اداره فني حرفه اي و كاردانش  اداره كل شهر تهران
افرادي كه مهارت ندارند بيكار هستند .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, همايش (( نقش مهارت در آينده جوانان )) با حضور جمالي رئيس اداره فني حرفه اي و كاردانش ، امينه معاونت آموزش متوسطه ، نجفي معاونت آموزش متوسطه منطقه 19 و همچنين مديران هنرستانها،‌،هنر جويان موفق در سالن بهاران به میزبانی منطقه 17 برگزار گرديد .

در ابتدا امينه ضمن خير مقدم به مدعوين و آرزوي توفيقات روز افزون الهي براي همگان ، در خصوص نقش مهارت در آينده شغلي جوانان مطالبي را ايراد نمودند .

ايشان كيفيت بخشي به هنرستانها را ضروري و كسب مهارت را موجبات تعالي جامعه به سمت توسعه يافتگي دانستند و ايجاد تنوع و افزايش رشته هاي مورد علاقه و مورد نياز دختران و پسران را عاملي در راستاي تشويق دانش آموزان به تحصيل در هنرستانها تلقي كردند .

 ايشان توسعه و گسترش رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش در سطح كارداني ، كارشناس و همچنين  فراهم ساختن ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را عاملي ديگر در علاقه مندي دانش آموزان در گرايش به هنرستانها دانستند .

در ادامه جمالي رئيس اداره فني حرفه اي و كاردانش  اداره كل شهر تهران ضمن تقدير از مديران  و برگزاري كنندگان اين همايش ، با اشاره به شعار سال توسط مقام معظم رهبري ، مبني بر اقتصاد مقاومتي ، توليد ، اشتغال  التفات به كسب مهارت را در راستاي اقتصاد مقاومتي الزام دانستند .

جمالی موضوع این همايش را مهم و در راستاي اهميت به جوانان و آينده آنان مفيد دانستند چرا كه امروز داشتن شغل دغه دغه اصلي خانواده هاست و اگر بخواهيم به نوعي بحث اشتغال و آينده شغلي را مطرح كنيم بايد به حوزه ي فني حرفه اي و كاردانش به منظور توسعه مهارت التفات ويژه داشته باشيم ، زيراافرادي كه مهارت ندارند بيكار هستند .

همچنین ایشان در این همایش افزود : افرادي كه بيكار هستند موجب رشد آسيب هاي اجتماعي خواهند شد . اگر هريك از جوانان ما مهارت راكسب كنند ، كار هم مي توانند ايجاد نمايند و به اين ترتيب معضل بيكاري از بين مي رود .