شنبه، 26 اسفند 1396    سال اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال  
   
 

قابل توجه پذيرفته شدگان 3برابرظرفيت آزمون استخدام پيماني

نحوه ارائه مدارك وتشكيل پرونده اوليه اعلام شد.

print
قابل توجه پذيرفته شدگان 3برابرظرفيت آزمون استخدام پيماني

نحوه ارائه مدارك وتشكيل پرونده اوليه اعلام شد.

به گزارش اداره  اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران, شرايط و مدارک لازم براي تشکيل پرونده پذيرفته شدگان 3 برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني آموزش و پرورش شهر تهران اعلام شد.

با عرض تبريك به لحاظ موفقيت درآزمون مذكور خدمت پذيرفته شدگان محترم ، مقتضي است جهت ارائه مدارك و مستندات و تشكيل پرونده اوليه و دريافت  معرفي نامه  براي انجام مصاحبه , بر اساس برنامه زماني (جدول شماره 2و 1) با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل ، به آدرس: تهران ، ميدان فلسطين ، خ طالقاني غربي ، بعد از خيابان شهيد سرپرست ، كوچه شهيد دستخوش ، پلاك 15 معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي ( ساختمان شماره 3)  طبقه چهارم ، مراجعه فرماييد.

شايان ذکر است عدم مراجعه  براي ارائه مدارك، تشكيل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقي شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت.

جدول شماره 1 براي تشكيل پرونده و بررسي مدارك

ايام

هفته

تاريخ

نوبت صبح ساعت  پذيرش 8 الي 12

نوبت عصر  ساعت پذيرش 13 الي 16

خوشه شغلي

جنسيت

خوشه شغلي

جنسيت

3شنبه

18/7/96

**************

**

آموزگار ابتدايي براساس حروف الفبا : از حرف الف تا ج

زن

4شنبه

19/7/96

امورتربيتي مدارس ، آموزگار ابتدايي ، آموزگار استثنايي و مشاوره

مرد

معارف اسلامي

مرد

شنبه

22/7/96

آموزگار ابتدايي ازحروف چ تا ي

زن

عربي

مرد

1شنبه

23/7/96

تاريخ ، جغرافيا، علوم اجتماعي، حسابداري ، كامپيوتر، نقشه كشي معماري و الكتروتكنيك

مرد

ادبيات فارسي

مرد

2شنبه

24/7/96

رياضي و علوم تجربي

مرد

علوم تجربي و تربيت بدني

مرد

3شنبه

25/7/96

زبان انگليسي و هنر

مرد

دبيري حرفه و فن

و جامانده آقايان

مرد

4شنبه

26/7/96

جامانده خانم ها

زن

جامانده آقايان

مرد

 

 مدارك لازم جهت تشكيل پرونده اوليه استخدامي :

1- ارائه تصويركارنامه قبولي درآزمون كتبي ( قابل دريافت از سايت سنجش )

2- ارائه فرم اطلاعات فردي تكميل شده گزينش كه بايد قبلاً داوطلب از سامانه مربوطه دريافت نموده باشد.

3-   ارائه اصل و 2 سري تصويرازگواهينامه فراغت از تحصيل مندرج در آگهي استخدام (تاريخ فارغ‌التحصيلي قبل از03/06/96 )

4- ارائه اصل و 2 سري تصويراز تمامي صفحات شنا سنامه

5-ارائه اصل و 2 سري تصويراز پشت و روي كارت ملي

6-ارائه اصل و 2 سري تصويراز كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (ويژه آقايان )

7-ارائه پاكت عكس حاوي 6 قطعه عكس جديد 4×3 پشت نويسي شده (شامل نام و نام خانوادگي ، كد ملي و رشته تحصيلي)

8-  ساير مدارك  درصورت لزوم  :

الف -  ارائه اصل و تصويرمدارك  بومي بودن خود ، همسر ، پدر و مادر

ب- ارائه  اصل و تصويرگواهي ايثارگري از بنياد شهيد و امور ايثارگران يا مراجع ذيصلاح

ج ارائه اصل و تصوير مدارك مربوط به كسر از سن براساس دفترچه راهنماي آزمون

د- ارائه اصل و تصوير معرفي نامه از بهزيستي براي داوطلباني كه از سهميه 3%معلولين استفاده نموده اند

هـ- ساير مدارك 

تذكر بسيارمهم : مدارك ناقص به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي پذيرفته نخواهد شد .

       

نام و نشاني پرديس هاي مجري انجام مصاحبه استخدامي آزمون سال 1396 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

  • دانشگاه شهيد رجائي : لويزان ، خيابان شهيد شعبانلو . تلفن : 22970024
  • پرديس شهيد چمران ( پسران ) : حكيميه ، انتهاي بلوار بهار .   تلفن :   2- 77309891
  • پرديس نسيبه ( دختران ) : شهرك ژاندارمري ، بلوار مرزداران ، زير پل يادگار امام ، كوچه نسيبه      تلفن : 44230828

 

جدول شماره 2 براي انجام مصاحبه

خوشه شغلي

محل برگزاركننده مصاحبه

ايام هفته

تاريخ

ساعت  مراجعه حضوري

توضيحات بيشتر

آموزگار ابتدايي زن براساس تاريخ  معرفي نامه

پرديس نسيبه

( دختران )

شنبه

22/7/96

8.30 الي 15

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي زن براساس تاريخ  معرفي نامه

پرديس نسيبه

( دختران )

1 شنبه

23/7/96

8.30 الي 15

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي زن براساس تاريخ  معرفي نامه

پرديس نسيبه

( دختران )

2 شنبه

24/7/96

8.30 الي 15

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي زن براساس تاريخ  معرفي نامه

پرديس نسيبه

( دختران )

3 شنبه

25/7/96

8.30 الي 14.30

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي زن براساس تاريخ  معرفي نامه

پرديس نسيبه

( دختران )

4 شنبه

26/7/96

8.30 الي 14.30

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي   زن جامانده از روزهاي قبل

پرديس نسيبه

( دختران )

5 شنبه

27/7/96

8.30 الي 14.30

پذيرش تا ساعت 12

آموزگار ابتدايي، آموزگاراستثنايي ، مشاوره و امورتربيتي مدارس (مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

شنبه

22/7/96

8.30 الي 14.30

پذيرش تا ساعت 12

عربي و معارف اسلامي (مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

1 شنبه

23/7/96

8.30 الي 14

پذيرش تا ساعت 12

ادبيات فارسي ، تاريخ ، جغرافيا و علوم اجتماعي (مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

2 شنبه

24/7/96

8.30 الي 14

پذيرش تا ساعت 12

حسابداري ، كامپيوتر، نقشه كشي معماري و الكتروتكنيك (مرد)

دانشگاه شهيد رجائي

2 شنبه

24/7/96

8.30 الي 12

( زماني براي جامانده از مصاحبه تعريف نشده است )

رياضي ، علوم تجربي و تربيت بدني(مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

3 شنبه

25/7/96

8.30 الي 14

پذيرش تا ساعت 12

زبان انگليسي ، هنر و حرفه و فن ( كاروفناوري) (مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

4 شنبه

26/7/96

8.30 الي 14

پذيرش تا ساعت 12

افراد جامانده از مصاحبه پرديس شهيد چمران(مرد)

پرديس شهيد چمران (پسران )

شنبه

29/7/96

8.30 الي 14

پذيرش تا ساعت 12

 

تذكر مهم : عدم مراجعه  براي ارائه مدارك ، تشكيل پرونده و مصاحبه درزمان ومحل اعلام شده به منزله انصراف تلقي شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت .

برای دریافت فایل اطلاعات فردی گزینش اینجا را کلیک نمایید