دوشنبه، 28 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:
اسکان 2048هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا 28 اسفند 95

تعداد بازدید : 613 | print
روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران از اسكان 2048نفر روز در شهر تهران خبر داد.
روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:
اسکان 2048هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا 28 اسفند 95

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران ،تا تاریخ  28اسفند ماه 95 تعداد 2048نفر روز مسافر فرهنگي در مراکز اسکان موقت و دائم آموزش وپرورش شهر تهران پذيرفته شده اند.