گزارش تصویری
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7

شنبه، 28 اسفند 1395 8:04 | print
گزارش تصویری کمرئی از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7
گزارش تصویری
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7
تعداد نفرات امتیاز دهنده 3 میانگین امتیازها 3.33