دوشنبه، 28 خرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران:
توسعه حرفه ای مدیران رویکردی آینده گرا به یادگیری مدیران دارد

تعداد بازدید : 738 | print
مراسم تجلیل از مدارس برگزیده برنامه تعالی مدیریت مدرسه برگزارشد
مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران:
توسعه حرفه ای مدیران رویکردی آینده گرا به یادگیری مدیران دارد

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ،کمرئی مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران که روز چهارشنبه 27 بهمن95 درجمع مدیران وارزیابان کشوری و مراسم تجلیل از مدارس برگزیده برنامه تعالی مدیریت مدرسه در مجتمع آدینه شهر تهران سخن می گفت، با تاکید بر اهمیت مدیریت آموز شگاهی گفت:افزایش انتظارات از نظام آموزشی،کاهش کیفیت در نظام آموزشی و انتظارات رو به تزاید از مدرسه امروزه نظام های آموزشی را به چالش کشیده و نیاز به مدیرانی متفاوت را ضروری ساخته است.

وی گفت :مدیران نگهبان چشم انداز ، ماموریت و وظایف مدرسه هستند و مدیریت آموزشگاهی از پیچیده ترین و دشوارترین حوزه های مدیریتی است.

کمرئی اضافه کرد:چالش های پیش روی نظام آموزشی در شرایط امروز پرداختن به توسعه حرفه ای مدیران را بیش از پیش ضروری ساخته است.

مدیر کل آموزش وپرورش شهر تهران، نقص در ضوابط و شیوه های بکار گیری وانتصاب مدیران و فقدان الگوی مناسب،جامع، واثر بخش بومی در برنامه های آماده سازی بعد از انتصاب را منطق اصلی در پیش بینی برنامه های توسعه ای دانست و گفت: توسعه حرفه ای طیف گسترده ای از فعالیت ها است که هدف آن کمک به یادگیری مدیرانی است که آموزش های اولیه را به پایان رسانده اند.  و به معنای توصیف حرکت رو به جلوی مدیران در حوزه دانش ،نگرش، توانایی ، مهارت ونیز در شخصیت است.

کمرئی افزود: فرایند اندوختن دانش حرفه ای ،مهارت و شایستگی های شخصی، مدیران را به تطابق مستمر باسیستم آموزشی قادر می سازد بنابراین رویکردی آینده گرا به یادگیری مدیران دارد و ناظر به افزایش توانمندی آنان درحال و آینده است.

مدیر کل شهر تهران گفت :طرح تعالی به دنبال یافتن راه حل ها جهت بهبود وضعیت وحرکت به سمت تعالی است وپیگیری صحیح،ارزیابی و بازخورد گیری از آن اثربخشی طرح را تضمین می کند.وی ادامه داد: بهترین و دقیق ترین برنامه ها وطرح ها به دلیل اجرای نادرست وغلط از موفقیت ونیل به هدف باز می مانند.

در این مراسم زرافشان معاون وزیر آموزش وپرورش ،مهر محمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان وسنجابی معاون سازمان ملی استاندارد به ایراد سخن پرداختند و برنامه با اهدا جوایز به برگزیدگان طرح تعالی مدیریت مدرسه ادامه یافت.