یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
سواد آموزي شهر تهران خبر داد:
نظارت دقيق و به هنگام برگزاري امتحانات در حوزه سواد آموزي

print
با مشاركت تمامي همكاران سواد آموزي شهرتهران جهت ايجاد فضاي ايمن و فراهم نمودن بستر مناسب
سواد آموزي شهر تهران خبر داد:
نظارت دقيق و به هنگام برگزاري امتحانات در حوزه سواد آموزي

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش وپرورش شهر تهران پيرو مصوبات ستاد برگزاري امتحانات سواد آموزي مبني بر نظارت در جهت ايجاد فضاي ايمن و فراهم نمودن بستر مناسب براي برگزاري امتحانات دوره هاي سواد آموزي و انتقال ، در همين راستا و بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده در خصوص مشاركت تمامي همكاران در فصل امتحانات به منظور نظارت دقيق و به هنگام برگزاري امتحانات در حوزه سواد آموزي ، رئيس اداره سنجش وارزشيابي معاونت سواد آموزي اداره كل به همراه كارشناس اداره با حضور در مدرسه جواد الائمه (ع) منطقه 4 آموزش وپرورش ضمن نظارت بر اجراي فرآيند برگزاري امتحانات از مدير مدرسه ورئيس حوزه امتحاني بابت فراهم نمودن شرايط و فضاي مناسب براي برگزاري ايمن امتحانات تشكر و قدر داني نمود .

قابل ذكر است در اين حوزه امتحاني در نوبت صبح براي حدود 100 نفر در دوره ي سواد آموزي و در نوبت عصر  نيز براي حدود 100 نفر در دوره ي انتقال امتحانات برگزار مي گردد .

 
منبع خبر:معاونت سواد آموزي