یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
وزير آموزش و پرورش :
تعليم وتربيت بر مبناي سند تحول بنيادين بايد جايگزين نظام آموزشي مبتني بر رقابت شود

print
سومين همايش ملي روانشناسي مدرسه باحضور وزير برگزارشد

وزير آموزش و پرورش :
تعليم وتربيت بر مبناي سند تحول بنيادين بايد جايگزين نظام آموزشي مبتني بر رقابت شود

وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه مأموريت تعليم وتربيت كشور بر مبناي سند تحول بنيادين تربيت انسان سالم و كارآمد و رسيدن به مراتبي از حيات طيبه است، گفت: تربيت انسان سالم و كارآمد بامشاركت همه معلمان ومجريان تربيتي كشور شكل مي گيرد.

به گزارش  اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش وپرورش شهر تهران، فخرالدين دانش آشتياني در سومين همايش ملي روانشناسي مدرسه در سالن همايش هاي اصلي دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به معناي سوره والعصر در قرآن كريم تصريح كرد: در اين سوره «انسان در خسران است مگر آن كه ايمان و عمل صالح داشته باشد» و اين به تعبير امروزي  نشان مي دهد كه ايمان هنگامي كه به رفتار صالح تبديل شود ، مي تواند انسان را از خسران نجات دهد .

وي افزود: بر مبناي سند تحول بنيادين هدف آموزش وپرورش ، تربيت انسان ها و رسيدن به مراتبي از حيات طيبه است و مفهوم آن اين است كه ، آموزش و پرورش دو مقوله جدا از هم نمي باشد.

عضو كابينه تدبير و اميد ادامه داد: اگر بخواهيم كشور توسعه يافته اي در جهان باشيم ، بايد بيشترين سرمايه گذاري را در دوره ابتدايي انجام دهيم ، بنابر اين بايد به مقوله پرورش بيش از آموزش  بها دهيم.

دانش آشتياني با اشاره به مشكلات نظام تعليم و تربيت ايران خاطرنشان كرد: بزرگترين معضل آموزشي، نبود فهم و درك مشترك از ماموريت نظام تعليم وتربيت در مدرسه است كه باعث شده است هدف خانواده ، مجريان آموزشي و عوامل مدرسه معطوف «آموزش»  و نه «پرورش» گردد.

وي افزود: معلم صرف نظر از آموزش رسمي با نوع بيان ، شيوه تدريس و رفتار با دانش آموزان مي تواند علاوه بر معلم بودن ، نقش يك مربي پرورشي را نيز ايفا كند و دراين صورت است كه آموزش با كيفيت بيشتري انجام خواهد شد.

دانش آشتياني، نوع نگاه به برنامه ريزي درسي و تعدد كتب درسي را معضل ديگر نظام آموزشي ايران عنوان كرد و افزود: در نظام برنامه ريزي درسي، بخش تربيت و مهارت هاي رفتاري به درستي شكل نگرفته است ، در  اين شرايط همواره سعي كرديم براي ايجاد يك رفتار ، يك كتاب درسي جديد ايجاد كنيم و اين باعث شده است كه در هفته سي و چند ساعت آموزش به دانش آموزان داده شود، در صورتي كه اين آموزش ها منجر به تغيير رفتار نمي شود.

وي با بيان اينكه در نظام هاي آموزشي موفق جهاني بحث آموزش از پرورش تفكيك نشده است، خاطرنشان كرد: در هيچ جاي دنيا هدف نظام آموزشي كشور، تربيت دانش آموز متخصص نيست ، بلكه هدف پرورش استعدادها و ارتقاي مهارت هاي رفتاري در  دانش آموزان است و اين محقق نمي شود ، مگر آنكه نگاه همه معلمان ابتدا تربيت و  نه آموزش ، باشد.

دانش آشتياني با مذمت نظام آموزشي، رقابتي اظهاركرد: اين مشكل در خانواده ها و مدارس وجود دارد كه  دانش آموزان براساس نمره هاي درسي با هم مقايسه مي شوند و تا اين نگرش اصلاح نشود،  اهداف اصلي آموزش وپرورش محقق نخواهد شد.

عضو كابينه تدبير و اميد حجم كتب درسي را  از ديگر معضلات نظام آموزشي كشور برشمرد و گفت: اين مسئله نيز در خانواده ها علي رغم اعتراف آنها به زياد بودن حجم كتب درسي وجود دارد كه فرزندانشان را علاوه برآموزش رسمي مدرسه در كلاس هاي مختلف آموزشي ديگر نيز ثبت نام مي كنند كه اين موضوع نشان مي دهد براي خانواده ها هم موضوع آموزش اهميت بيشتري دارد.

وي با گريز به نظام آموزشي فنلاند تصريح كرد: آموزش وپرورش فنلاند يكي از موفق ترين نظام هاي آموزشي جهان است  كه مهم ترين ويژگي آن كم بودن محتواي آموزشي در كتب درسي و توجه زياد به مهارت هاي رفتاري در دانش آموزان مي باشد.

دانش آشتياني ادامه داد: مقوله تربيت به فرهنگ هر منطقه و استان وابسته است و نمي توانيم با يك برنامه ريزي متمركز و يكنواخت تربيت را در دانش آموزان نهادينه كنيم و اين موضوع نيز بايد در كتاب هاي درسي مدنظر قرار گيرد.

وي با بيان اينكه يادگيري زماني اتفاق مي افتد كه انگيزه هاي دروني دانش آموزان تربيت شود، گفت: متأسفانه در نظام آموزشي فعلي براي ارتقاي آموزش و رسيدن به يادگيري ، انگيزه هاي بيروني تقويت مي شود و  باعث افزايش استرس و آسيب هاي اجتماعي در دانش آموزان مي شود كه اين موضوع نيز به  درك مشترك دانش آموزان ، اوليا و مجريان آموزشي از ماموريت اصلي آموزش وپرورش بستگي دارد.

وزيرآموزش وپرورش نشاط و شادابي مدارس را از ديگر وجوه اصلي مؤثر در تربيت دانش آموزان عنوان كرد و افزود: در نظام تعليم و تربيت و مدرسه بايد  روابط  از «مكانيكي» به «فرا ارگانيكي» تغيير پيدا كند و در اين صورت است كه  ما در مدارس به هيچ عنوان شاهد تنبيه بدني و يا آسيب هاي اجتماعي نخواهيم بود و اين موضوع مي تواند در كيفيت آموزش  وپرورش نيز مؤثر باشد.

در پايان عضو كابينه تدبير و اميد  با طرح سؤال براي پاسخ گويي از سوي انديشمندان و صاحب نظران علوم تربيتي و روانشناسي به شرح زير به سخنان خود خاتمه داد.

1-چگونه مي توان به يك فهم و درك مشترك در بين مجريان آموزشي ، معلمان و اولياي دانش آموزان  در مأموريت هاي اصلي آموزش وپرورش رسيد؟

2- چگونه مي توان معلمان را علاوه بر فعاليت آموزشي در كلاس به مربيان  تربيتي تبديل كنيم ؟

3- جايگاه واقعي روانشناسان ، اساتيد رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي و دانشجويان در چرخه نظام تعليم و تربيت كجاست ؟