یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
معاون پرورشي و فرهنگي شهر تهران خبر داد:
برگزاری مسابقه تفسیر جزءهفده و احکام فرهنگیان شهر تهران

print
هفدهمین دوره مسابقات تفسیر (تفسیرجزء 17) وپانزدهمین دوره مسابقات احکام  پنجشنبه 28بهمن برگزار می گردد
معاون پرورشي و فرهنگي شهر تهران خبر داد:
برگزاری مسابقه تفسیر جزءهفده و احکام فرهنگیان شهر تهران
‌‌‌‌‌‌به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران گفت: هفدهمین دوره مسابقات تفسیر (تفسیرجزء 17) و پانزدهمین دوره مسابقات احکام بخش پنجم رساله ی حضرت امام خمینی (ره)، ویژه ی همکاران فرهنگی شهرتهران به صورت کتبی و حضوری و همزمان در62 مرکز آزمون مناطق 19گانه شهرتهران روز پنجشنبه 95/11/28 ساعت 9 صبح  برگزار می گردد.

‌‌‌‌‌‌ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: باعنایت به ماموریتهای نظام تعلیم و تربیت کشور جهت ارتقای معرفت و بصیرت دینی و معنوی و توسعه مستمر توانمندیهای تربیتی و دینی و سازنده فرهنگیان عزیز و همچنین به منظور توسعه  و تعمیق فرهنگ نماز، قرآن و عترت و گسترش مهارتهای دینی و قرآنی و توسعه فعالیت­های مذهبی در بین همکاران فرهنگی شهرتهران، اداره قرآن، نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران هفدهمین دوره مسابقات تفسیر (تفسیرجزء 17) و پانزدهمین دوره مسابقات احکام بخش پنجم رساله ی حضرت امام خمینی(ره)، را به صورت کتبی و حضوری و همزمان در62 مرکز آزمون مناطق 19گانه شهرتهران روز پنجشنبه 95/11/28  ساعت 9 صبح  برگزار می نماید.