دوشنبه، 25 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
 • التزامات قانونیشماره (1)

  «مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند...»

    قسمت اول ماده 92 ق.م.خ.ك.
  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شهر تهران
 •  التزامات قانونی: شماره (2)

  «مدیران و کارمندان دستگاه­های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته­های قانونی آنها انجام دهند.  » 

  ماده 25 ق.م.خ.ك.

  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شهر تهران